2012. gads ir Domu pieturas Dzimšanas gads. Nemanot ir pagājuši 10 darba un emociju gadi.

Jubilejas reizē droši vien parēķināsim saražoto un degustēto vīnu litrus, sagrieztā siera un taukmaizītēm iztecinātā speķa kilogramus un tos cilvēku tūkstošus, kas iegriezušies mūsu sētā.

Bet mums pašām šie desmit gadi ir bijis viens liels piedzīvojums – sākot ar pieredzes pārmantošanu mājas vīna gatavošanā no mūsu Papiņa līdz vīna baudīšanas un tikšanās mirkļu priekam. Viss turpinās. Svinēsim vasaru, jubilejas gadu un gaidīsim ciemos!